English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Zasługi Ks. Biskupa Tadeusz Rakoczego w organizacji i w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Bielsko-Żywieckiej 22 maja 1995 roku"