English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Regiones euxinum spectantes : stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów / red. Łukasz Gędłek, Tomasz Krzyżowski, Michał Michalski. - Kraków, 2012, s. 289-305."]