English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Reformy liturgii a powrót do źródeł : Ad fontes liturgicos 4 / red. Janusz Mieczkowski, Przemysław Nowakowski. - Kraków, 2014, s. 61-84."]