English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Materiały z konferencji naukowej \"Królestwo Boże a Kościół\", która odbyła się 8 III 2011 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie organizowanej przez Katedrę Eklezjologii Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie]