English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Materiał z cyklu trzech letnich wykładów otwartych \"W nurcie duchowości św. Jadwigi Królowej\" głoszonych przez wykładowców Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.]