English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Media – kultura – dialog. W piątą rocznicę śmierci arcybiskupa Józefa Życińskiego,pod redakcją ks. Roberta Nęcka i ks. Wojciecha Misztala, Wydawnictwo NaukoweUniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II: Kraków 2017, 344 s."]