English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Materiały z pierwszej internetowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Logiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 24-28 listopada 2009 r."]