English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 1-6 grudnia 2011 r."]