English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = \"Genesis z Ducha\" \: tajemnica stworzenia w świetle współczesnych pytań i odpowiedzi. Materiały z Sympozjum Zorganizowanego przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, 27 lutego 2013 roku