English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "II Synod Diecezji Tarnowskiej o prawach i obowiązkach duchownych : próba rekonstrukcji nieopublikowanych statutów synodalnych"