English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Z historii \"Dialogu życia\". Swobody obywatelskie i zasady porządku konfesyjnego w tzw. \"Małym\" Libanie według \"Règlement\" z 1861 i 1864 roku na tle wydarzeń epoki