English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chryzologa"