English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Prawa człowieka w kulturze północnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 24 maja 2007 roku przez Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Katedrę Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego[!]"