English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata : podstawy religiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźnie ukazane różnice, uniwersalizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z komentarzami"