English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Favor fidei versus favor matrimonii. Relacja pomiędzy kanonem 1150 KPK a kanonem 1060 KPK jako perspektywa dla rozwiązań w praktyce ośrodka katechumenalnego"]