English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Zachowywanie przykazań odnoszących się do czci Boga odpowiedzią na miłość Boga odpowiedzią na miłość Boga do Izraela i zawarte przymierze (Wj 20, 1-11)"]