English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = Fragment rozprawy doktorskiej \"Wpływ sytuacji komunikacyjnej na werbalne i niewerbalne zachowania Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski\" napisanej na seminarium naukowym pod kierunkiem ks. prof. dra hab.Wiesława Przyczyny]