English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Kazanie wygłoszone podczas mszy św. w intencji Anny i Jerzego Turowiczów 27 I 2012 r."]