English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Katalog Kościołów i Duchowieństwa Łacińskich Diecezji Kresowych (1798-1939). Cz. 7, Diecezja Łucka i Żytomierska (oraz Diecezja Kamieniecka) ; t. 6"]