English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Homilia wygłoszona podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Rodzina: miłość,małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy,Warszawa-Łomianki, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, 14 listopada 2015 r."]