English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Fragment pracy doktorskiej napisanej na seminarium z Filozofii Rosyjskiej i Bizantyjskiej pod kierunkiem s. prof. dr hab. Terezy Obolevich Promotor pomocniczy ks. dr Marek Sołtysiak"]