English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Fragment pracy doktorskiej (rozdz. II) napisanej na seminarium z filozofii społecznej i polityki pod kierunkiem dr hab. Joanny Mysony Byrskiej, prof. UPJPII, prof. UPJPII, WF UPJPII"]