English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = \"Królestwo Boże \- to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym\" \(Rz 14,17\) \: Święty Paweł o tym, co najważniejsze w chrześcijańskim życiu]