English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Ksiądz profesor Jerzy Bajda, kapłan ojciec duchowny, profesor seminarium duchownego w Tarnowie"]