English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = Troska Kościoła o poprawę jakości homilii \: od synodu o Eucharystii i \"Sacramentum caritatis\" do synodu o Słowie Bożym \"Verbum Domini\"