English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Tradycja i innowacja w sewilskim malarstwie pierwszej ćwierci XVII wieku : Pacheco - Roelas - Velazques"