English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Sprawozdanie z konferencji: „Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła” (Die disfunktionale Familie und das pastorale Wirken der Kirche) Tarnów, 13. Mai 2015"]