English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Demokratyzacja pozorna czy realna? : kilka uwag o ewolucji składu Senatu w debacie konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego"]