English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = Kanoniczny wymóg \"życia zgodnego z wiarą\" \(kan. 874 paragraf 1,3\) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania]