English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Dôležitost' teologického a duchovného prístupu v procese liturgickej obnovy v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku"]