English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "XI Konferencja Naukowa Etyki Mediów Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów. Trust in the media, 24–25 maja 2017 roku, Kraków, Instytut Dziennikarstwai Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie."]