English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca doktorska napisana na seminarium w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki pod kierunkiem ks. dra hab. Sylwestra Jędrzejewskiego SDB, Wydział Teologiczny"]