English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca doktorska napisana na seminarium naukowym z teologii moralnej pod kierunkiem ks. dra hab. Marka Kluza, prof. UPJPII na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie"]