English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Praca doktorska napisana na seminarium naukowym z egzegezy i teologii Starego Testamentu, obroniona na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 4 lipca 2008 roku, zatwierdzona decyzją Rady Wydziału Teologicznego PAT dnia 26 września 2008 roku"]