English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Na okł.: rozmyślne zabójstwo, grzech cielesny przeciw naturze, uciskanie ubogich, wdów i sierot, odmowa zapłaty należnej za pracę"]