English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej (1926-1938) : instytuty diecezjalne, kościoły parafialne, filialne i kaplice, duchowieństwo parafialne i zakonne"]