English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
Title = "Biblijny tekst o stworzeniu człowieka na obraz Boży (Rdz 1, 26n) w nauczaniu św. Jana Pawła II"