English   polski  
 
English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

BASE

Search results

Publications that matched query:
[Is part of = "Kapitał pomostowy: etyka. Ks. dr hab. Jan Ślósarz (1850–1917). Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, red. A. Ślósarz, Kraków 2021, s. 7–22."]