English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Kościół i człowiek

Publication structure:
 • Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Red., Kościół i człowiek
  • Napiórkowski, Andrzej (1962- ), Wprowadzenie
  • Bujak, Janusz, Łaska i natura w Maryi jako Niepokalanym Poczęciu
  • Czajkowska, Agnieszka, Człowiek i jego wolność w literaturze
  • Gogola, Jerzy Wiesław (1954- ), Osoba ludzka w doświadczeniu mistyków Karmelu
  • Guzowski, Krzysztof, Komunijna i dialogiczna struktura osoby : perspektywa teologiczno - antropologiczna
  • Jagodziński, Marek, Teologia komunijna : człowiek Ducha świętego
  • Kahle, Michael, Der Mensch und sein Heil in Jesus Christus im Verständnis der Declaratio Dominus Iesusder Kongregation für die Glaubenslehre
  • Kerger, Tom, Der Christ und das kirchliche Amt
  • Kalinkowski, Jan, Kobiety w "szkole" Jezusa i popaschalnej wspólnocie oraz ich różne modele życia zaangażowania w ewangelizację
  • Leszczyński, Rafał Marcin, Ewangelik reformowany we wspólnocie Kościoła
  • Leśniewski, Krzysztof, Przebóstwienie człoweka w teologii prawosławnej
  • Malina, Artur, Człowieczeństwo Syna Bożego we wcieleniu według synoptyków
  • Napiórkowski, Andrzej (1962- ), Kościół i człowiek : tajemnica, wspólnota, misja
  • Pielka, Paweł, Kościelna misja wiernych świeckich według Hansa Ursa von Balthasara
  • Porada, Rajmund, Człowiek odkupiony i zbawiony. Wizja eschatologiczna
  • Stickelbroeck, Michael, Christliche Antropologie und die Herausforderungen der Postmoderne
  • Szlachta, Bogdan, Humanistyczne wizje renesansu i kartezjanizmu
  • Wąsek, Damian, Antropologiczne wątki w debacie teologii z naukami przyrodniczymi