English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Dzieje i kultura cystersów w Polsce. T 2

Publication structure:
 • Starzyński, Marcin Red., Tabor, Dariusz Red. Dzieje i kultura cystersów w Polsce. T 2
  • Napiórkowski, Andrzej (1962- ). Monastycyzm i jego mariologiczno-maryjne odniesienia
  • Strumiłowski, Jan Paweł. Spójność cysterskiej estetyki i teologii doby średniowiecza
  • Wyrwa, Andrzej Marek. Charakter najstarszej zabudowy opactwa w Łeknie w świetle źródeł pisanych i archeologicznych
  • Czajkowski, Michael. Ecclesiastical timekeeping with special reference to the Mogiła Monastery
  • Nowicki, Jan, Angielskie – krzyżackie – lokalne? : o splocie inspiracji w architekturze konwentualnego kościoła opactwa Cystersów w Pelplinie
  • Łużyniecka, Ewa. Katastrofy budowlane w kościołach klasztornych opactw cysterskich w Paradyżu i Mogile
  • Woszuk, Natalia. Opactwo cysterskie w Cârţa na tle architektury zakonnej Siedmiogrodu
  • Młodawska, Magdalena. Udział Władysława Łuszczkiewicza w powstaniu Monografii opactwa Cystersów we wsi Mogile
  • Frączek, Dobrawa. Biblijne wzorce Ogrodu Rajskiego w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach – znaczenie i symbolika
  • Milecka, Małgorzata. Europejskie dziedzictwo krajobrazowe cystersów
  • Fałat, Julia. Wystrój rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich filiacji morimondzkiej : motywy dekoracji i ich geneza
  • Tabor, Dariusz. Od lectio divina do dwóch sensów pisma : refleksy cysterskiej egzegezy w Psałterzu trzebnickim IF 440
  • Utzig, Joanna. Wstęp do badań nad średniowiecznymi witrażami z klasztoru Cystersów w Kołbaczu – problematyka artystyczna i zagadnienia metodologiczne
  • Niemiec, Dariusz, Oszajca, Paulina. Renesansowe sztućce podarowane Erazmowi z Rotterdamu przez opata mogilskiego Erazma Ciołka dziełem augsburskiego mistrza Daniela Hopfera?
  • Barczyński, Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w.
  • Dzik, Janina. Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cysterskich Rzeczpospolitej : uwagi o ikonografii św. Bernarda z Clairvaux
  • Ponińska, Katarzyna. Interpretacja sceny Obrzezania z dekoracji tabernakulum w kościele św. Bartłomieja w Mogile na podstawie piśmiennictwa religijnego i innych przedstawień plastycznych
  • Wenta, Jarosław, Założenia edycji tekstów dziejopisarskich z cysterskiej Oliwy
  • Michalska, Monika. Średniowieczne oraz nowożytne "additamenta" w rękopisie Księgi Henrykowskiej jako źródło do badań nad tradycją fundacyjną klasztoru Cystersów w Henrykowie
  • Domżał, Zbigniew, Wałkówski, Andrzej. Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w.
  • Partyka, Jacek. Obraz życia cystersów mogilskich w kronice Sebastiana Kiełczewskiego ze zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie (rkps 3652)
  • Gerlic, Henryk. Obraz cystersa śląskiego w "Diariuszu" klasztoru rudzkiego
  • Joachimiak, Grzegorz. Recepcja muzyki lutniowej w opactwie Cystersów w Krzeszowie na przykładzie rękopiśmiennych tabulatur lutniowych z 1. połowy XVIII w.
  • Kałuski, Tomasz. "Imago abbatis" na pieczęciach śląskich cystersów w średniowieczu
  • Szymoniak, Marcin. Nowe ustalenia o pieczęciach opatów mogilskich z XV i XVI w.
  • Skoczyński, Michał. Dobra leśne cysterek owińskich (XIII–XIX w.) – szkic do problemu
  • Galar, Anna. Sprawy opactw cysterskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku na Kapitułach Generalnych w Cîteaux w XVII i XVIII w.
  • Kośka, Małgorzata. Dokumenty dotyczące cystersów w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych
  • Knapek, Elżbieta. Starodruki cystersów szczyrzyckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
  • Bojęś-Białasik, Anna, Zdanek, Maciej. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r.