English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

"Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany" (2 Kor 9, 15) Boże dary i ludzka odpowiedź : prace osób związanych z Katedrą Teologii Biblijnej

Publication structure:
 • Alicki, Wiesław (1966- ). Red."Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany" (2 Kor 9, 15) Boże dary i ludzka odpowiedź : prace osób związanych z Katedrą Teologii Biblijnej
  • Dąbek, Tomasz Maria (1952- ), Wstęp
  • Takuśki, Władysław, Kontekst literacki i struktura opisu powołania Abrahama (Rdz 12, 1–3)
  • Gaida, Danuta, Zachowywanie przykazań odnoszących się do czci Boga odpowiedzią na miłość Boga odpowiedzią na miłość Boga do Izraela i zawarte przymierze (Wj 20, 1-11)
  • Pawlik, Maciej (1989- ), "Jam człowiek, co zaznał boleści" (Lm 3,1) : próba rekonstrukcji starotestamentalnego modelu antropologii na podstawie Lm 3, 1-33
  • Bradtke, Marcin, Jezusowa deklaracja "Ja Jestem" jako świadectwo Jego boskiej godności i równości z Ojcem
  • Bochnak, Tomasz, Eucharystia jako uobecnienie Jezusowego daru pokoju w Ewangelii św. Jana
  • Subik, Paweł, Nowe Prawo w Chrystusie
  • Walczak, Małgorzata, Mądrość św. Pawła - Mądrość Chrystusa
  • Klata, Bernadeta, Zamysł Boży względem kobiety
  • Bator, Kazimierz, Jezus a kobiety : nowatorstwo postawy Jezusa wobec kobiet
  • Dzioboń, Wojciech, Znaczenie teologiczne tytułu Kýrios 'Iīsoýs w Corpus Paulinum
  • Bielak, Paweł, Troska św. Pawła o jedność w Kościele w Koryncie
  • Conder, Krzysztof, Jezus i jedność Kościoła w Apokalipsie św. Jana
  • Alicki, Wiesław (1966- ), Paweł w świecie bez granic : model duszpasterza na tle różnych sytuacji granicznych
  • Dąbek, Tomasz Maria (1952- ), "Królestwo Boże - to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17) : Święty Paweł o tym, co najważniejsze w chrześcijańskim życiu