English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Wspomóc uzależnionych od alkoholu : refleksja psychologiczno-teologiczna

Publication structure:
 • Dziedzic, Jan, Wspomóc uzależnionych od alkoholu : refleksja psychologiczno-teologiczna
  • Dziedzic, Jan (1961- ), Wprowadzenie
  • Tomaszewska, Olga, Gdy alkohol staje się problemem
  • Katarzyńska, Agnieszka, Alkoholowy zespół płodowy – FAS
  • Bielarczyk, Katarzyna, Dorosłe dzieci alkoholików
  • Berlińska, Justyna, Rodzina alkoholowa jako przykład rodziny dysfunkcyjnej
  • Chodorowicz, Wojciech, Zobowiązanie do leczeniaosób uzależnionych od alkoholu
  • Kowal, Andrzej, Uzależnienia –postępowanie, pomoc, wsparcie
  • Koza, Paweł, Uważność (mindfulness) w pracy socjalnejz osobami uzależnionymi
  • Wąchol, Grzegorz, Wpływ czynników religijnychna terapię uzależnień
  • Dziedzic, Jan (1961- ), Wsparcie psychologiczno-pastoralne wobec osób uzależnionych od alkoholu
  • Klimek, Jan (teologia), Centrum integracji społecznej jako element ekonomii społecznej wspierający osoby uzależnione od alkoholu w ich powrocie na rynek pracy
  • Miduch, Maria, "Wina i sycery pić nie będzie" (Łk 1, 15) : wstrzemięźliwość od napojów alkoholowych w świetle wybranych tekstów biblijnych
  • Pindel, Roman (1958- ), O chrześcijańskie rozumienie trzeźwości
  • Gibek, Anna, Wino weselne w Kanie Galilejskiej i jego symboliczne znaczenie (J 2, 1-11)
  • Ostrowski, Maciej (1952- ), Chrześcijańskie wychowanie wsparciem dla uzależnionych : koncepcje ks. Franciszka Blachnickiego i Ruchu Światło-Życie
  • Chrzanowska, Renata, Wychowanie młodego człowieka do życia w trzeźwości
  • Klimek, Jan (teologia), Rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu jako przykład wyzwań pastoralnych podejmowanych w trosce o osoby społecznie wykluczone
  • Stec, Tomasz (1985- ), Czy człowiek zniewolony nałogiem może przystępować do Eucharystii?
  • Żak, Mirosław (1959- ), Miłosierdzie wobec osób uzależnionych : garść refleksji kapelana oddziału odwykowego w kontekście Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia
  • Ciepielski, Artur, Znaczenie duchowości w pracy z osobami uzależninymi od alkoholu
  • Brusiło, Jerzy (1961- ), Problem alkoholu w życiu człowieka i ekologia ludzka