English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

BASE

Publication description

Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością

Publication structure:
 • Szczupał, Bernadeta. Red., Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnościąNau
  • Szczupał, Bernadeta, Wstęp
  • Filek, Janina, Rozważania wokół form wsparcia studentów niepełnosprawnych
  • Duda, Małgorzata (1961- ), Etyczne wyzwania w pracy ze studentami niepełnosprawnymi – perspektywa nauczyciela akademickiego
  • Bolińska, Marta, Pozornie bez barier. Student z niepełnosprawnością a uczelniana rzeczywistość (teoria i praktyka)
  • Żuchowska‑Skiba, Dorota, Ku pełnej integracji – dostępność edukacji wyższej dla osób niepełnosprawnych
  • Szluz, Beata, Pracownicy niepełnosprawni i pełnosprawni – relacje. Na przykładzie zakładów pracy chronionej
  • Giermanowska, Ewa, Pierwsze doświadczenia zawodowe niepełnosprawnych studentówi absolwentów szkół wyższych
  • Mynarska, Ewa, Edukacja akademicka osób niepełnosprawnych a ich aktywność na rynku pracy
  • Prüfer, Paweł, Linearne i cykliczne procesy formacyjno‑socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku akademickim a niepełnosprawność
  • Kołota, Jacek, Zdolność psychofizyczna osób niepełnosprawnych do obejmowania i pełnienia urzędów w strukturach państwowych i kościelnych
  • Waliczek, Katarzyna, Wiedza czy stereotyp? Kobieta z zespołem Turnera w szkole i na uniwersytecie
  • Basta, Justyna, Studenci z niepełnosprawnością w percepcji pełnosprawnych rówieśników
  • Piega, Monika, Intymne związki osób z niepełnosprawnościami w opinii młodych osób dorosłych
  • Szczupał, Bernadeta, Samostanowienie i integracja społeczno‑zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnością na przykładzie zastosowania programu Centrum Wspierania Edukacji Zawodowej (PACE) w USA
  • Dumnicka, Kinga, Rola organizacji pozarządowych we wspieraniu kształtowania środowiska akademickiego przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami oraz zwiększaniu szans zawodowych absolwentów z niepełnosprawnościami
  • Gernat, Jacek, Rzeźba jako medium edukacyjne i terapeutyczne dla studentów niepełnosprawnych
  • Wojtanowicz, Katarzyna, Rola organizacji pozarządowych w przygotowaniu do samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością
  • Wieczorek, Jakub, Działalność Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w obszarze kultury fizycznej studentówz niepełnosprawnościami
  • Ochonczenko, Helena, Turystyka jedną z podstawowych determinant potencjału zdrowotnego studentów z (nie)pełnosprawnością