English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4602

Readers on-line: 203

Total number of users since Dec 17, 2013: 5484959

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2013

 1. Komunikacja z osobą ciężko chorą u kresu życia [862]
 2. Od bólu po stracie do nadziei życia : pogrzeb dziecka poronionego [740]
 3. Prawo o samobójstwie [591]
 4. Ksiądz dr hab. Jan Bednarczyk : życie i działalność na niwie bibliotekarskiej [562]
 5. Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu [516]
 6. Between allegory and symbole in the medieval art : acts of the International Conference hold in the Pontifical University of John Paul II in Cracow in 23 and 24 october 2009 [497]
 7. Servabo legem tuam in toto corde meo : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin [479]
 8. Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem w homiliach Jana Pawła II [351]
 9. Ksiądz Józef Krzywda CM. Sylwetka i dzieło [346]
 10. Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1,3) : antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii [340]
 11. Osoba starsza a sens życia [286]
 12. "Trybunał miłosierdzia oraz łaski" : kiedy i w jaki sposób należy odnieść się do penitencjarii apostolskiej? (praktyczne wskazówki dla spowiednika oraz duszpasterza) [282]
 13. Misja bułgarska zmartwychwstańców : 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu [267]
 14. Niewystarczalność niezdolności relatywnej do stwierdzenia nieważności małżeństwa według kan. 1095, N. 3 [244]
 15. Konsekwencje prawne zatwierdzenia instytutu zakonnego na prawie papieskim [223]
 16. Kanoniczny wymóg "życia zgodnego z wiarą" (kan. 874 paragraf 1,3) rodziców chrzestnych i świadków bierzmowania [219]
 17. Inter mirifica : dziedzictwo i perspektywy : tom jubileuszowy w 50. rocznicę ogłoszenia soborowego Dekretu o środkach społecznego przekazywania myśli [208]
 18. Wychowanie : optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego [206]
 19. Eutanazja przejawem "kultury śmierci" [201]
 20. Nowy człowiek w dziele nowej ewangelizacji [192]
 21. Sytuacja religijna i oświatowa ludności polskiej oraz ukraińskiej w powiecie Podhajce województwa tarnopolskiego w memoriale Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich z 1936 roku [179]
 22. Wsparcie psychologiczno-pastoralne w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka [178]
 23. Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949-1978) [176]
 24. Życiorys ks. prof. dr. hab. Janusza Wycisły [173]
 25. Rola "Radia Wolna Europa" w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1950-1989 [170]