English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 195

Total number of users since Dec 17, 2013: 5426673

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2012

 1. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [2124]
 2. Barwy i kształty [719]
 3. Barwa w heraldyce [564]
 4. Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [533]
 5. Wsparcie rodziny : analiza w aspekcie pracy socjalnej [424]
 6. Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich : analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce [409]
 7. Uczciwość dziennikarska : czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach [328]
 8. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [313]
 9. Ziemia Miechowska w walce o wolność : podręcznik dydaktyczny. T. 1 [147]
 10. Starożytność chrześcijańska : materiały zebrane. T. 3 [146]
 11. O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873) : troska o duchowość troską o dobro społeczności [116]
 12. Chrześcijaństwo kontra magia : historyczne perypetie [110]
 13. Dźwiękami zapisane : instrumenty muzyczne w symbolice [109]
 14. Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu [106]
 15. Nowoczesna technologia a liturgia : historia i współczesne wyzwania [95]
 16. Ubranie czy kostium : strój jako forma manifestacji władzy [95]
 17. Aspekty biblijnego przesłania : praca zbiorowa. Cz. 1 [95]
 18. Obrzędy liturgii Mszy świętej [91]
 19. Regulamin organistów w archidiecezji krakowskiej [82]
 20. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [79]
 21. Studia Whiteheadiana. T. 5 [78]
 22. Odniesienie biblijne "Wiedzy Krzyża" św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [74]
 23. Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia [70]
 24. Wytwory rąk człowieka [68]
 25. Mobbing efektem patologii w strukturach pracy [66]