English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4771

Readers on-line: 131

Total number of users since Dec 17, 2013: 8131411

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2012

 1. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [7855]
 2. Barwa w heraldyce [1876]
 3. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [1779]
 4. Barwy i kształty [1603]
 5. Uczciwość dziennikarska : czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach [1350]
 6. Wsparcie rodziny : analiza w aspekcie pracy socjalnej [1267]
 7. Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [1050]
 8. W. S. Sołowjow : pojęcie Boga (W obronie filozofii Spinozy) [904]
 9. Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich : analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce [789]
 10. Dźwiękami zapisane : instrumenty muzyczne w symbolice [557]
 11. Starożytność chrześcijańska : materiały zebrane. T. 3 [508]
 12. Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu [403]
 13. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [320]
 14. Aspekty biblijnego przesłania : praca zbiorowa. Cz. 1 [265]
 15. Ramię i dłoń w polskiej heraldyce [263]
 16. "Otrzymała od Ducha Świętego wielki charyzmat" : św. Urszula Ledóchowska i urszulanki Serca Jezusa Konającego [239]
 17. O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873) : troska o duchowość troską o dobro społeczności [229]
 18. Wytwory rąk człowieka [220]
 19. Modlitwa liturgiczna [207]
 20. Powrót do źródeł : metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych [200]
 21. Sens duchowy Pisma Świętego i doktryna o pięciu zmysłach duchowych jako przykład interpretacji słowa przez Świętych [194]
 22. Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu [190]
 23. Ziemia Miechowska w walce o wolność : podręcznik dydaktyczny. T. 1 [181]
 24. Ksiądz Profesor Adam Kubiś : curriculum vitae [145]
 25. Odniesienie biblijne "Wiedzy Krzyża" św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [142]