English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 104

Total number of users since Dec 17, 2013: 6155602

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2012

Page1of35 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [2799]
 2. Barwa w heraldyce [912]
 3. Barwy i kształty [825]
 4. Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [606]
 5. Wsparcie rodziny : analiza w aspekcie pracy socjalnej [498]
 6. Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich : analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce [437]
 7. Uczciwość dziennikarska : czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach [395]
 8. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [315]
 9. Starożytność chrześcijańska : materiały zebrane. T. 3 [179]
 10. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [168]
 11. Ziemia Miechowska w walce o wolność : podręcznik dydaktyczny. T. 1 [151]
 12. Dźwiękami zapisane : instrumenty muzyczne w symbolice [145]
 13. Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu [140]
 14. O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873) : troska o duchowość troską o dobro społeczności [131]
 15. Chrześcijaństwo kontra magia : historyczne perypetie [113]
 16. Aspekty biblijnego przesłania : praca zbiorowa. Cz. 1 [109]
 17. Odniesienie biblijne "Wiedzy Krzyża" św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [105]
 18. Ubranie czy kostium : strój jako forma manifestacji władzy [97]
 19. Nowoczesna technologia a liturgia : historia i współczesne wyzwania [96]
 20. Obrzędy liturgii Mszy świętej [93]
 21. Studia Whiteheadiana. T. 5 [85]
 22. Regulamin organistów w archidiecezji krakowskiej [84]
 23. Wytwory rąk człowieka [79]
 24. Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia [75]
 25. Powrót do źródeł : metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych [75]