English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4602

Readers on-line: 102

Total number of users since Dec 17, 2013: 5484841

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2012

Page1of35 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przemoc w rodzinie : skala zjawiska, ofiary przemocy i formy pomocy pracowników socjalnych [2222]
 2. Barwy i kształty [728]
 3. Barwa w heraldyce [581]
 4. Przemiany w kształcie habitów i nakryć głowy na przykładzie wybranych wspólnot żyjących według reguły św. Klary [544]
 5. Wsparcie rodziny : analiza w aspekcie pracy socjalnej [439]
 6. Mowy obronne św. Pawła w Dziejach Apostolskich : analiza retoryczna Dz 24 i 26 w kontekście zastosowania retoryki w biblistyce [413]
 7. Uczciwość dziennikarska : czyli o potrzebie etyki zawodowej w mediach [337]
 8. Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [313]
 9. Ziemia Miechowska w walce o wolność : podręcznik dydaktyczny. T. 1 [148]
 10. Starożytność chrześcijańska : materiały zebrane. T. 3 [148]
 11. O. Hieronim Kajsiewicz CR (1812-1873) : troska o duchowość troską o dobro społeczności [116]
 12. Dźwiękami zapisane : instrumenty muzyczne w symbolice [113]
 13. Chrześcijaństwo kontra magia : historyczne perypetie [110]
 14. Psychospołeczne uwarunkowania patriotyzmu i nacjonalizmu [109]
 15. Aspekty biblijnego przesłania : praca zbiorowa. Cz. 1 [96]
 16. Nowoczesna technologia a liturgia : historia i współczesne wyzwania [95]
 17. Ubranie czy kostium : strój jako forma manifestacji władzy [95]
 18. Obrzędy liturgii Mszy świętej [91]
 19. Regulamin organistów w archidiecezji krakowskiej [82]
 20. "Nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3, 28) : Biblia o godności i powołaniu kobiety [82]
 21. Odniesienie biblijne "Wiedzy Krzyża" św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) [78]
 22. Studia Whiteheadiana. T. 5 [78]
 23. Limen expectationis : księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia [70]
 24. Wytwory rąk człowieka [68]
 25. Mobbing efektem patologii w strukturach pracy [66]