English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 92

Total number of users since Dec 17, 2013: 6183391

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2008

 1. Duszpasterze V wieku : studium porównawcze myśli pasterskiej św. Piotra Chryzologa i Salwiana z Marsylii [84]
 2. Zmartwychwstańczy system wychowawczy : próba zarysu [58]
 3. Mieszkanie Chwały : teologia sanktuarium Izraela na pustyni (Wj 25-31 ; 35-40) [55]
 4. Historia patriarchatu i rytu akwilejskiego (IV-VII w.) [43]
 5. Kryteria przynależności do wspólnoty wierzących w I-II wieku [32]
 6. Przemiany w postawach religijnych rodziców uczniów przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej [29]
 7. Zasady wyjaśniania Pisma Świętego w kazaniach egzegetycznych św. Piotra Chryzologa [26]
 8. Historia metropolii i antycznego rytu raweńskiego (IV-IX w.) [23]
 9. Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich : próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII [20]
 10. Egzegetyczno-katechetyczne zastosowanie Biblii w homiliach św. Piotra Chryzologa [19]
 11. Z historii "Dialogu życia". Swobody obywatelskie i zasady porządku konfesyjnego w tzw. "Małym" Libanie według "Règlement" z 1861 i 1864 roku na tle wydarzeń epoki [4]
 12. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [3]
 13. Santa Faustina e la Divina Misericordia [3]
 14. Odmienne wizje godności ludzkiej : dialog muzułmańsko-katolicki w kontekście ONZ-owskiej Deklaracji Praw Człowieka [1]
 15. Prawa człowieka w kulturze północnej Afryki, Bliskiego i Dalekiego Wschodu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 24 maja 2007 roku przez Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Katedrę Historii Religii Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego[!] [1]