English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4602

Readers on-line: 154

Total number of users since Dec 17, 2013: 5483969

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

 1. Zrozumienie starości [5652]
 2. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [878]
 3. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [783]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [678]
 5. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [660]
 6. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [625]
 7. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [554]
 8. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [482]
 9. Zaufanie w życiu publicznym [475]
 10. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [475]
 11. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [408]
 12. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [374]
 13. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [367]
 14. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [366]
 15. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [342]
 16. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [337]
 17. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [312]
 18. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [311]
 19. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [310]
 20. Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [296]
 21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [294]
 22. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [288]
 23. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [280]
 24. Społeczeństwo rozumne : o relacji między jednostkami a racjonalnością [260]
 25. Wiara w listach pasterskich św. Pawła Apostoła [256]