English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4691

Readers on-line: 168

Total number of users since Dec 17, 2013: 7163469

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

 1. Zrozumienie starości [9430]
 2. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [3553]
 3. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1255]
 4. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [1131]
 5. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [1118]
 6. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [975]
 7. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [949]
 8. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [914]
 9. Zaufanie w życiu publicznym [781]
 10. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [742]
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [668]
 12. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [594]
 13. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [592]
 14. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [564]
 15. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [554]
 16. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [507]
 17. Syn Boży i nasz Zbawiciel : studia chrystologiczne [477]
 18. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [470]
 19. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [455]
 20. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [442]
 21. Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny [426]
 22. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej [418]
 23. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [414]
 24. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [412]
 25. Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym : praca zbiorowa [408]