English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4656

Readers on-line: 176

Total number of users since Dec 17, 2013: 6150738

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

 1. Zrozumienie starości [6392]
 2. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [974]
 3. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [963]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [771]
 5. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [705]
 6. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [694]
 7. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [607]
 8. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [561]
 9. Zaufanie w życiu publicznym [521]
 10. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [508]
 11. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [493]
 12. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [418]
 13. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [414]
 14. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [410]
 15. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [395]
 16. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [381]
 17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [358]
 18. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [349]
 19. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [338]
 20. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [330]
 21. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [311]
 22. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [302]
 23. Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [299]
 24. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej [298]
 25. Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny [287]