English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4651

Readers on-line: 190

Total number of users since Dec 17, 2013: 5942047

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zrozumienie starości [6106]
 2. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [936]
 3. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [874]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [739]
 5. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [692]
 6. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [676]
 7. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [587]
 8. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [521]
 9. Zaufanie w życiu publicznym [496]
 10. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [488]
 11. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [453]
 12. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [409]
 13. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [406]
 14. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [385]
 15. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [378]
 16. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [367]
 17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [340]
 18. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [338]
 19. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [331]
 20. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [312]
 21. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [311]
 22. Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [299]
 23. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [295]
 24. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej [289]
 25. Wiara w listach pasterskich św. Pawła Apostoła [272]