English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4773

Readers on-line: 241

Total number of users since Dec 17, 2013: 8060226

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zrozumienie starości [11443]
 2. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [11277]
 3. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [1514]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [1510]
 5. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1433]
 6. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [1326]
 7. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [1269]
 8. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [1244]
 9. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [999]
 10. Zaufanie w życiu publicznym [992]
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [887]
 12. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [872]
 13. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [813]
 14. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [711]
 15. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [683]
 16. Syn Boży i nasz Zbawiciel : studia chrystologiczne [662]
 17. Wiara i jej przekaz w Piśmie Świętym : praca zbiorowa [605]
 18. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [581]
 19. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [575]
 20. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [569]
 21. Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny [563]
 22. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej [530]
 23. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [509]
 24. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [499]
 25. Wartość życia a logika śmierci w świetle starości [495]