English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4599

Readers on-line: 191

Total number of users since Dec 17, 2013: 5420219

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zrozumienie starości [5533]
 2. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [867]
 3. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [773]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [666]
 5. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [652]
 6. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [613]
 7. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [549]
 8. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [478]
 9. Zaufanie w życiu publicznym [466]
 10. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [463]
 11. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [408]
 12. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [364]
 13. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [364]
 14. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [351]
 15. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [331]
 16. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [329]
 17. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [309]
 18. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [303]
 19. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [300]
 20. Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych [296]
 21. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [288]
 22. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [286]
 23. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [278]
 24. Społeczeństwo rozumne : o relacji między jednostkami a racjonalnością [258]
 25. Wiara w listach pasterskich św. Pawła Apostoła [252]