English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4670

Readers on-line: 307

Total number of users since Dec 17, 2013: 6333814

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2014

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zrozumienie starości [6802]
 2. Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek [1562]
 3. Nauka i świętość : formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców [1023]
 4. Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny [821]
 5. Człowiek w obliczu cierpienia i umierania : z perspektywy kapelana szpitala i hospicjum [747]
 6. Model argumentacji etycznej w etyce personalistycznej Karola Wojtyły i Tadeusza Stycznia [734]
 7. Śmierć według prawa w starożytnym Egipcie i w prawie żydowskim [677]
 8. Nadzieja : antologia tekstów : IX Dni Jana Pawła II [638]
 9. Psychofizyczny i duchowy wymiar cierpienia ludzkiego [624]
 10. Zaufanie w życiu publicznym [561]
 11. Polska twórczość organowa zainspirowana pieśnią kościelną w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego, cz. I [497]
 12. Rola Kościoła katolickiego w procesie wychowywania dzieci i młodzieży do pracy charytatywnej i wolontariatu [429]
 13. Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [422]
 14. Indywidualizacja nauczania języków obcych : badania i praktyka [421]
 15. Pilne zadanie uczniów Chrystusa: głosić radość Ewangelii we współczesnym świecie [410]
 16. Ludzie starzy w obliczu współczesnych przemian [408]
 17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pustków [389]
 18. Spór o podstawy etyki medycznej : teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha [370]
 19. "Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość" (Ps 11, 7) : sprawiedliwość - uczciwość - przyzwoitość w Pismie Świętym [365]
 20. Psychospołeczne uwarunkowania wychowania dziecka przez samotnego ojca. Sytuacja w Polsce i Wielkiej Brytanii [347]
 21. Wiara w listach pasterskich św. Pawła Apostoła [318]
 22. Nauki o rodzinie w służbie rodziny : praca zbiorowa [316]
 23. Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej [315]
 24. Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II (kontekst polski) [311]
 25. Problem wychowania moralnego wyzwaniem dla współczesnej rodziny [308]