English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4654

Readers on-line: 161

Total number of users since Dec 17, 2013: 5973387

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2011

 1. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [469]
 2. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [463]
 3. Teologia fundamentalna. T. 6, Wybór tekstów [295]
 4. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [291]
 5. Evangelium vitae - most ku przyszłości [273]
 6. Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego [252]
 7. Bóg a zło. Alvin Plantinga i John Leslie Mackie [248]
 8. Metody w teologii. Karl Rahner [179]
 9. W cieniu ciszy... : pamięci Bartka Zdunka [172]
 10. Lead me o Kindly Light : present important of Newman's contributions to christian theology [162]
 11. Synody czasów upadku i przemiany Imperium Rzymskiego na Zachodzie [137]
 12. Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości : materiały z sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków, 15 marca 2011 r. [129]
 13. Kościoły w chrześcijaństwie. Paul Evdokimov [125]
 14. Dylematy moralne związane z wykorzystaniem sztucznej macicy [122]
 15. Miejsce poznania teologicznego. Jean Daniélou [114]
 16. Bielany - ulubione miejsce Krakowa : związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [111]
 17. Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem [107]
 18. Jewish and Christian religious influences on pre-Islamic Arabia on the example of the term RḤMNN (“the Merciful”) [96]
 19. Historyczne koncepcje teologii. Piotr Abelard i Bernard z Clairvaux [80]
 20. Słuchanie słowa i łamanie chleba jako memoria resurectionis (Łk 4,13-35) [80]
 21. Co oznacza świadomość nieszczęśliwa? : pytanie o metafizykę w człowieku [79]
 22. Metodologia teologii praktycznej [77]
 23. Praca socjalna jako profesja i dar [77]
 24. Kobieta w Kościele : materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiej Rady Ekumenicznej, 18 listopada 2008 roku [77]
 25. Fenomen religii. Mircea Eliade [74]