English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 4691

Readers on-line: 176

Total number of users since Dec 17, 2013: 6966968

Collection

Library

BASE

Frequently read publications : 2011

 1. About the usefulness of employing the models of the Church in the study of canon law [490]
 2. W stronę Ziemi Obiecanej : komentarz do Księgi Wyjścia [468]
 3. Teologia fundamentalna. T. 6, Wybór tekstów [444]
 4. Evangelium vitae - most ku przyszłości [389]
 5. Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego [383]
 6. Bóg a zło. Alvin Plantinga i John Leslie Mackie [328]
 7. Philosophical notion of nature and the debate of Moral aspects of new technologie [294]
 8. Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur : określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki [293]
 9. W cieniu ciszy... : pamięci Bartka Zdunka [284]
 10. Metody w teologii. Karl Rahner [221]
 11. Lead me o Kindly Light : present important of Newman's contributions to christian theology [165]
 12. Dylematy moralne związane z wykorzystaniem sztucznej macicy [142]
 13. Powołani do komunii z Bogiem i człowiekiem [141]
 14. Synody czasów upadku i przemiany Imperium Rzymskiego na Zachodzie [141]
 15. Praca socjalna jako profesja i dar [140]
 16. Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości : materiały z sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków, 15 marca 2011 r. [136]
 17. Miejsce poznania teologicznego. Jean Daniélou [136]
 18. Kościoły w chrześcijaństwie. Paul Evdokimov [133]
 19. Bielany - ulubione miejsce Krakowa : związki bielańskich kamedułów z Krakowem w okresie staropolskim [126]
 20. Miejsce poznania teologicznego. Melchior Cano [114]
 21. Fenomen religii. Mircea Eliade [112]
 22. Inicjacja liturgiczna [107]
 23. Jewish and Christian religious influences on pre-Islamic Arabia on the example of the term RḤMNN (“the Merciful”) [106]
 24. Historyczne koncepcje teologii. Piotr Abelard i Bernard z Clairvaux [98]
 25. Kobieta w Kościele : materiały z sesji ekumenicznej zorganizowanej przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiej Rady Ekumenicznej, 18 listopada 2008 roku [95]